Muziek maken maakt slim

muziek maken maakt slim

In diverse landen deden vooraanstaande wetenschappers onderzoek naar het effect van muziek maken op de mens. Deze onderzoeken hebben bewezen dat musiceren een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand, maar ook op de intelligentie!

 Meld je hier aan voor keyboard of pianoles

Onze hersenen zijn zeer gevoelig voor het herkennen van patronen, dit geeft een diepere betekenis aan communicatie vormen. Uit EEG-onderzoek blijkt dat bij de bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan mensen die geen muziek maken. (zoals bijvoorbeeld keyboard les)

Het effect van keyboard spelen op kinderen

Keer op keer is bewezen dat kinderen die muziek maken een hogerintelligentiequotiënt krijgen. Vooral het abstractievermogen en analytisch denken word sterker. Door keyboard les te nemen wordt ook de discipline versterkt, net als sociale en emotionele vaardigheden.
Dit alles samen heeft ook positive gevolgen op de leerprestaties van het kind.

Onderzoek naar muziek maken en kinderen

Prof. Hans Günther Bastian deed 6 jaar onderzoek op Berlijnse scholen naar het effect van muziek leren op schoolprestaties.
Een aantal interessante resultaten uit zijn onderzoek willen wij graag delen:

  • Kinderen met een gemiddeld IQ die 5 jaar muziek les hebben gevolgd vertonen daarna een hoger IQ.
  • Het IQ van kinderen met een lager IQ dan gemiddeld neemt toe naar het nemen van muziekles. Dit was bij kinderen zonder muziekles niet het geval.
  • Uit de onderzoeken blijkt dat actief muziek maken helpt met de problemen die voorkomen in de pubertijd , zoals onzekerheid en agressiviteit. Muziek maken kan wisselende stemmingen opvangen.

Ook in Canada is onderzoek gedaan, daar kwam onder andere uit dat kinderen die muziekles nemen een beter geheugen hebben als kinderen die dat niet doen!

Hersenactiviteit

Tijdens het onderzoek werd er ook naar de hersenactiviteit gekeken terwijl ze luisterden naar muziek, of naar een ruis. Het bleek zo te zijn dat de linker hersenhelft actiever was als er muziek te horen was. Op de langere termijn reagerende de hersenen ook sneller op de muziek. Ook interessant is dat de geheugencapaciteit van de kinderen met muziekles er ook op vooruit ging, dit bleek onder andere bij testen met getallen reeksen die de kinderen kregen.
Interesse gewekt, wil jij ook slimmer worden met muziek maken? Vraag vandaag nog een gratis keyboard les aan!